Komunitný plán mesta počíta so záchytkou, núdzovým domov či pobytovou službou

Nedávno sme písali o Komunitnom pláne mesta na roky 2018 – 2022. Zaoberá sa potrebami v oblasti sociálnej pomoci, najmä deťom, starším či ľuďom bez domova. Jeho detaily sú odteraz zverejnené tu.