Kolaudačné konanie na stavbu kanalizácie

Okresný úrad Ružomberok začal kolaudačné konanie na časť stavby kanalizácie pri ktorej Vodárenská spoločnosť odkanalizovala časť Hrboltovej, Likavky, ulicu Pri Váhu v Černovej, tiež časť obce Ivachnová a čističku v Liptovskej Teplej.