Knižnica a úrad práce rozbiehajú projekt pre školopovinné deti

Môj anjel sa vie biť: názov projektu mestskej knižnice, úradu práce, mesta a súkromného špeciálno-pedagogického poradenstva, ktorého cieľom je naučuť deti prvého stupňa hovoriť medzi sebou o problémoch a nezhodách. Školy sa môžu hlásiť individuálne.