Keď obec z Liptova inšpiruje ku kritickému zamysleniu sa nad krajinou

Návšteva Partizánskej Ľupče primäla Andreja Bána k zamysleniu sa nad súčasným stavom našej krajiny.