Kde kúpite nový Ružomberský magazín

Nový Ružomberský magazín je v predaji. Kúpite ho vo viacerých novinových stánkoch v meste.

V centre mesta si pýtajte Ružomberský magazín v novinovom stánku na ulici Podhora.

 

No a v centre je aj stánok pri evanjelickom kostole. Tam si nás taktiež môžete kúpiť

 

Na Rovni si nás kúpite v stánku priamo pred hlavným vchodom do Ústrednej vojenskej nemocnice

 

V Políku je Ružomberský magazín v stánku pri potravinách CBA, respektíve oproti gymnáziu na ulici Štefana Moyzesa.

 

Kúpite nás aj pri Zdravotnom stredisku a vchode do niekdajšieho Texicomu.

 

V Rybárpoli predávajú Ružomberský magazín aj v stánku pri železničnej zastávke.

 

Aj na sídlisku Klačno predávajú Ružomberský magazín. Dostanete ho v jedinom miestnom stánku.

 

Kúpite si nás aj pri “starej” nemocnici na Považskej ulici.