Kam s vianočným stromčekom?

Radnica zabezpečila odvoz vianočných stromčekov. Ružomberčania môžu ukladať odstrojené prírodné vianočné stromčeky na stanovištiach zberných nádob alebo ich odovzdať v Zbernom dvore v areáli Technických služieb. Odvoz bude zabezpečený do konca januára.