Kalvária sa bude rekonštruovať

Stavebný úrad Liptovskej Štiavničky začal územné konanie vo veci rekonštrukcie Kalvárie. Plánované sú stavebné úpravy plôch okolo kostola, práce sa dotknú aj miestnych komunikácií (preložka lesnej cesty, zrušenie asfaltovej cesty medzi kaplnkami, vybudovanie novej).