Jedným z možných dôvodov na odstrel medveďa je strata plachosti pred ľuďmi

V roku 2019 bolo na Slovensku zatiaľ podaných 23 žiadostí na odstrel medveďa. Jeho odlov je možný iba na základe výnimky ministerstva životného prostredia alebo rozhodnutia zásahového tímu Štátnej ochrany prírody SR.