Hotová je záverečná správa o hodnotení vplyvov diaľnice na životné prostredie

Ministerstvo životného prostredia vydalo záverečnú správu EIA o vplyvoch novej trasy diaľnice D1 v úseku Hubová – Ivachnová na životné prostredie. Prečítať si ju môžete na envirportáli alebo priamo na Mestskom úrade v Ružomberku.