Horskú ulicu v Rybárpoli vyasfaltovali

Horská ulica v Rybárpoli sa tento týždeň dočkala asfaltu. Položenie koberca patrilo do tohtoročného investičného zámeru mesta. O úspešnom zrealizovaní informovala poslankyňa za obvod Rybárpole Adriana Stolárová.