Hazard zakázali už aj v Likavke

V Likavke hazard končí. Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili všeobecne záväzné nariadenie o zákaze hazardných hier na území obce. V meste Ružomberok obdobné nariadeniae platí už od roku 2016.