Fotoklub pri Liptovskom múzeu oficiálne zmenil názov

Fotoklub pri Liptovskom múzeu už oficiálne zmenil svoj názov. Na Ministerstve kultúry ho zaregistrovali ako Fotoklub RK 1924. K zmene názvu pristúpili po 13. rokoch pre nezhody s Liptovským múzeum.