Fabrika na lásku

Predstavme si, že žijeme v dobe podobnej tej, kedy ľudia vedeli stáť v rade. Kedysi sa stálo na mandarínky a na chleba. Ako malá som, ako jedna z davu, pozorovala ľudí v ich správaní a s úžasom som počúvala, s čím všetkým sa dokážu zdôveriť spolu stojacim.

Minule som stála na autobusovej zastávke spolu s ďalšími čakajúcimi zo sídliska. Keď sa zjavil autobus, tlupa sa ( rýchlejšie, než okamžite) zmenila na stádo. Predstavujem si, že miesto strkania a nevrelých pohľadov, sa na nás triedni nepriatelia usmejú a všimnú si našu prítomnosť – veď predsa 14.2. je Valentína.

Od mojich detských rokov som spontánne hladná po umení. Vyštudovala som textilný dizajn a multimédiá v Ateliéri slobodnej kreativity na VŠVU. Po absolvovaní VŠVU som odišla na študijný pobyt do Newcastle Upon Tyne v Anglicku, kde som zotrvala nasledujúcich 14 rokov. V roku 2006 som niekoľko mesiacov žila a tvorila v Berlíne. V lete 2015 ma umenie zasa zavialo do Budapešti, kde som spolupracovala s Gallery8. V súčasnosti žijem v Ružomberku - väčšinou ma nájdete v Galérii Ľudovíta Fullu. V septembri 2014 som založila iniciatívu Fotobežka, ktorej sa venujem doteraz. Rada rozoberám každodennú realitu na súčiastky.