Energetici zmenia názov, logo aj internetovú doménu

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. (SSE-D) od 1. marca mení obchodné meno na Stredoslovenská distribučná, a. s. Zároveň budú od tohto termínu používať nové logo a fungovať na novej internetovej doméne www.ssd.sk.

Titulný obrázok – Nové logo spoločnosti. Zdroj – SSE-D