Dve ulice v meste prekrstili

Mlynskú ulicu a Priehradku už v meste nenájdete.


Otrasiem si čižmy od snehu a nasadám do taxíka. „Priehradka v Černovej, áno?“ uisťuje sa šofér o správnosti cieľovej destinácie popri tom, ako vyráža na cestu. „Nie v Černovej, Priehradka tu v meste,“ opravujem. Vzápätí pocítim zabrzdenie. Môj odvoz ma zarazene informuje, že taká ulica v Ružomberku nie je.

Ukazujem Google mapy ako dôkaz, že si jej existenciu nevymýšľam. Pochybovačný výraz vodičovu tvár neopúšťa, ale odhodlane skrúca volant požadovaným smerom.

O pár minút úspešne parkujeme v želanej lokalite. Vystúpim na kratunkú ulicu. Vpravo v bok stoja tri domy, ich bezprostredné susedstvo tvoria firemné budovy. Nečudo, že ani taxikár o ulici netušil.

Na oboch koncoch ulice, ktorú pomalým tempom prejdem do pol minúty, je na plote tabuľa s názvom. Namiesto Priehradka modrými písmenami svieti „Za celulózkou“. Napriek tomu viem, že som tu správne.

Proti zákonu

Mestské ulice Priehradka a Mlynská mali svoje menovkyne aj v mestských častiach Černová a Hrboltová. Zákon však takúto duplicitu názvov ulíc v mestách zakazuje.

Upozornil na to ešte vlani počas júnového zastupiteľstva vtedajší poslanec Ivan Rončák. Zároveň navrhol, aby vec do najbližšieho stretnutia vyriešili a určili nové názvy. Čo sa aj stalo.

Poslanci schválili všeobecne záväzné nariadenie (VZN), podľa ktorého sa obe mestské ulice premenovali. Mlynská na Starú mlynskú a Priehradka je po novom Za celulózkou.

Pri odstraňovaní duplicity postupovali podľa praktického kľúča – aby sa zmena dotkla čo najmenšieho počtu občanov, premenovali ulice, kde bolo na trvalý pobyt prihlásených menej osôb.

Zmeniť doklady si tak musia ôsmi obyvatelia Za celulózkou (namiesto černovskej Priehradky, kde býva 95 občanov), na Starej mlynskej ulici nežije nik (kým v Hrboltovej 143 osôb).

Nová identita

Novú „identitu“ majú ulice od novembra, kedy vstúpilo do platnosti VZN. Pri jej určovaní zohľadňovala pracovná skupina zložená z historikov históriu Ružomberka či významné nežijúce osobnosti.

Názov Stará mlynská ulica odkazuje na „stáročnú tradíciu mlynárskeho remesla v inkriminovanom priestore i jeho širšom susedstve,“ píše sa v dokumente.

Upravený názov Za celulózkou tiež rešpektuje historické reálie. V blízkosti ulice sa od 19. storočia nachádzal celulózovo-papierenský závod. Priestor v jeho okolí, vrátane úzkej ulice, zvykli ľudia hovorovo nazývať Celulózka.

Google Mapy registrujú Priehradku v meste ešte stále pod starým názvom. Zdroj: google.com/maps

 

Stará Mlynská ide popri Revúcej v smere od hlavnej cesty do centra mesta. Zdroj: google.com/maps

Som študentkou žurnalistiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Po stáži v sekcii zahraničného spravodajstva denníka SME ma viac zaujíma domáce dianie, aj v regióne, ktorý mi je už štvrtý rok prechodným domovom.