Dva projekty z nášho okresu sa uchádzajú o grant z banky

Projekty (Za)chráňme včely v Lúčkach, a taktiež Švošovská zvernica sa uchádzajú o grantovú podporu o ktorej rozhodne verejnosť svojim hlasovaním. Aktuálne sú v rámci kraja už vo finálovom výbere.