Dva nové operačné prístroje pre urgentnú a ortopedickú medicínu v ÚVN

Vojenská nemocnica kúpila dva nové operačné prístroje, ktoré na zobrazenie nevyužívajú viditeľné svetlo, ale röntgenové žiarenie. Lekár tak počas operácie kontroluje anatomické detaily v rôznych uhloch. Používať ich bude v urgentnej a ortopedickej medicíne.