Dopoludnia sa uskutoční stretnutie so známpu spisovateľkou aj recitačná súťaž

Do mestskej knižnice dopoludnia zavíta slovenská spisovateľka Kristína Balúchová, autorka kníh pre deti aj dospelých. Od 9. hodiny zároveň pokračuje okresné kolo 64. ročníka súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.