Dokument Pán rektor premietnu v Kine Kultúra o 18:00

V Kine Kultúra o 18:00 opäť premietnu životopisný dokument Pán rektor o zosnulom Tadeuszovi Zasępovi. Vstupné je dobrovoľné.