Dobroslav Pustaj dostal in memoriam Cenu mesta Ružomberok

Primátor Igor Čombor počas zasadania mestského zastupiteľstva odovzdal Cenu mesta in memoriam Dobroslavovi Pustajovi. Prevzala si ju jeho manželka. Udelenie ceny schválilo zastupiteľstvo ešte v marci na návrh poslanca Róberta Kolára.