Do vojenskej nemocnice pribudli nové RTG prístroje

Vojenská nemocnica zakúpila dva skiaskopické RTG prístroje s C-ramenom určené na operáciu širokého spektra traumatologických a ortopedických výkonov. Moderné zariadenie dokáže poskytnúť kvalitnejšie zobrazenie aj lepší priebeh vyšetrení.