Čo s poslancami bez iskry a názoru

Mestá veľké ako naše môžu mať od 15 do 25 poslancov. Ružomberok, Mikuláš či Bardejov majú plný počet. Lučenec má 21, v Piešťanoch si od novembra schválili 17.

S ideou o zmene prišiel aj poslanec Ivan Rončák. Navrhol, aby sa po rokoch v meste znížil počet poslancov a zlúčili sa niektoré volebné obvody. Predložil rozumné a zrozumiteľné argumenty.

„Súčasný systém je nespravodlivý. Máme nízku kvalitu poslaneckého zboru a mnohí poslanci majú len veľmi slabé mandáty,“ vysvetľoval Rončák kolegom poslancom.

Prsty jednej ruky by nestačili, ak by sme chceli zrátať poslancov, ktorí hovoria, len ak ich vyzvú, neinterpelujú, neiniciujú diskusiu, nemajú verejne prezentované názory, nápady a snahu.

A prsty dvoch rúk by zrejme stačili pri výpočte tých, ktorí sa zodpovedne na rokovania pripravia (jeden či dva body je málo). Spoliehanie sa na rozhodnutie komisie či na názor vodcu skupiny, strany, klubu alebo vedenia mesta dnes jednoducho pre dobro spoločnosti nestačí. Viacero udalostí a vývoj mesta za ostatné roky nás o tom niekoľkokrát presvedčil.

Samozrejme, mnohí v tichosti pracujú pre svoje obvody, snažia sa vyriešiť rozbitý chodník, nefungujúce pouličné svetlo, nepokosenú trávu, ale, ako povedal Rončák – poslanci nie sú obvodoví, ale mestskí. Majú pracovať, rozmýšľať a konať pre celé mesto. Ak ich bude menej, je väčšia šanca, že sa v laviciach vyskytnú tí aktívnejší.

Druhý argument je o slabých mandátoch. Laziny, Stred, Satelity sú obvody s dvomi poslancami, kde stačí na prekrúžkovanie sa aj dvesto hlasov. Ak chce poslanec cítiť podporu ľudí, mať mandát pre svoje myšlienky a hlasovania, mal by mať väčšiu podporu, teda viac voličov pri svojom mene.

Aj preto zaznel, okrem iného, návrh na zlúčenie týchto obvodov do jedného. Aby mali poslanci odvahu odhlasovať zrušenie školy, neodsúhlasiť vznik nadbytočnej škôlky, stransparentniť systém dotácií, zaviesť systém parkovania či nebáť sa vziať do rúk osud pozemku, ktorý je hanbou centra mesta.

Rončákove návrhy neboli prijaté. Piati boli za, siedmi proti, traja sa zdržali. Desiati chýbali. Možno by niekto chcel povedať, že o tak dôležitom rozhodnutí sa nedá rozprávať na poslednú chvíľu, ale on túto diskusiu avizoval už od konca minulého roka. Nabádal kolegov, aby o tom rozmýšľali.

Verejne ho podporil len jeden jediný. O ostatných, ale najmä tých, ktorí boli proti alebo sa zdržali, nevieme, čo si myslia. Nevieme, prečo táto zmena nebola podľa nich dobrá. Verejne sa nevyjadrili, len jednoducho návrh odmietli. Určite nechceli urobiť zle, skôr sa len báli alebo nepripravili.

Aj takto to neraz v mestskom zastupiteľstve (nielen v tomto volebnom období) vyzerá. Často sa diskutuje veľa a o ničom, lebo tak to musí byť, ak sa niektorí poslanci prvý raz vidia a materiály čítajú až v zasadačke. No často sa nediskutuje vôbec, a práve teraz sa malo.

Možno to bude inak, ak sa táto téma objaví hneď na začiatku volebného obdobia, keď budú mať poslanci mandáty poistené na štyri roky.

Titulná fotografia – Ivan Rončák (vľavo) a Ján Kolík počas rokovania mestského zastupiteľstva v Ružomberku. 

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.