Čestné uznanie za kalendár aj pre Fedora Polóniho

Čestné uznanie v súťaži o Najkrajšie kalendáre Slovenska na rok 2018 dostal aj Fedor Polóni z Fotoklubu RK 1924 za kalendár Ružomberok v čase. 

Organizátori súťaže o čestných uznaniach udelených v súťaži pôvodne ani neinformovali.