Blog

Zachráňme schody

Každé mesto má stavby, ktoré ho charakterizujú. Niektoré sú staré, viacstoročné, iné novšie. Ale aj tie mladšie majú právo na existenciu. Bezhlavo rúcať dokáže každý – v našom meste je dosť dôkazov.

Blog

Smutné dni ZŠ Dončovej

“Uvidíš, raz toto bude tvoj najkrajší čas,” vravievala mama, ktorá by v zúfalosti nad mojou ne-potrebou učiť sa či písať domáce úlohy použila každý možný argument na to, aby mi zmenila môj vtedajší pohľad na svet. V tej chvíli ho nezmenila.