Blog

Liečenie lúčmi pomáha zdraviu občanov

Na Madačovej ulici č. 1/A v Ružomberku, si Bonumsalutem  miestni obyvatelia zaregistrujú v pamäti poväčšine s budovou a nápisom Top House. Oproti parkovisku patriacemu hotelu Kultúra ju ľahko nájdu aj cudzí cezpoľní, ktorí prišli za rehabilitačnými zdravotnými službami

Blog

Bez Slov. A myslite si, čo chcete!

Niekedy sa mi zdá, že žijeme v akomsi zakomplexovanom, nenormálnom a stále voči niečomu v predpojatom štáte. Nadriadené humánne paragrafy z hora a z Bruselu  zošrobovali mozgy ľudí natoľko, že sami tí, ktorí by ich ako karhajúce orgány mali používať,

Blog

Populizmus zadarmo

Dvadsiaty deviaty február budúceho roku by mal byť prelomový a vraj po 30-tich rokoch by mala nastať zmena režimu. Ktosi na nemejstrímových sociálnych sieťach (ak použijeme takýto „poslovenčený“ výraz) vyslovil názor, že aj zmena spoločenského zriadenia.