Americký sen študentky žurnalistiky

Na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity otvorili foto výstavu Petry Mikulajčíkovej. Študentka žurnalistiky na záberoch zachytila
kultové i menej známe zákutia New Yorku. Autorka obohatila fotografie aj o originálne popisy.