Ako to vyzeralo vo volebnej osemnástke

Sobota, 10. novembra zaznamenala volebná miestnosť číslo 18 na Sládkovičovej ulici v Ružomberku zaokrúhlene až 52 percentnú účasť.

Presnejšie však 51,90 percenta. Osem členov komisie, vrátane podpredsedu a predsedu volebnej komisie. Okrsok č. 18 v triede tretiakov – záklaďákov, s nižšími stoličkami, kde komisia sedela, sa začal plniť už o 7:04 baničiarskeho času.

Rozhodol som sa, že si budem robiť nejaké štatistiky účasti, gradienty s hodinovým intervalom s prepočítaním na možnú 15 hodinovú účasť so stopercentným maximom 867 (trocha bývalá pracovná deformácia). Ten však oproti posledným voľbám do VÚC zo 4. novembra 2017 klesol o 39 možných  voličov. Nečudo, mesto sa mení a vymiera, alebo jeho zapísaní ľudia v minulosti už z neho odišli a žijú inde.

Po prvých štyroch hodinách to vyzeralo sľubne. Prepočet naznačoval až 59 percentnú účasť v čase o 22.00 hod. V prvú volebnú hodinu hodilo svoje lístky do urny 25 voličov, neskôr o hodinu 27, potom 40 a od 10-tej do 11-tej až 63 tých, čo prišli voliť.

Ale, ako to býva, obedné hodiny sú najslabšie v účasti. Gradientové 9, resp. 14, vám zhodia predikcie aj od 14-stej do 15 hodiny, aj napriek tomu, že ich príde v iných hodinových intervaloch skoro mediánových 35, čím výsledok predikcie padne (po 8 hodinovej skutočnej hodnote 242 t. j. 27,9 percenta zúčastnených voličov) na prepočítaný 52,33.

Ak sú ďaľšie hodiny priemerné či skoro mediánové, potom predikcia možnej účasti padá. V 12-stej volebnej hodine (18.00-19.00) prišlo na Sládkovičovu 10 do 18-stky až 53 voličov. Táto hodina nasvedčuje tomu, že sme sa posunuli na 45,67 percenta možných (predikčných), ktorí by mohli do 22-tej hodiny dôjsť. Po slabších posledných gradientoch 18, 14 a 4 to ešte dve hodiny pred ukončením meraní vyzerá stále nad 53 percent.

Aspoň nám tie 15 hodinové voľby na Základnej škole na Sládkovičovej ulici rýchlejšie ušli. V účasti sme neboli najhorší a čo je potešiteľné je to, že suma všetkých štatistických súm sa v Ružomberku zdvihla z posledných komunálok 47,16 % v roku 2014, na súčasných ružomberských 49,4 percenta. Tie prvé pozamatové z roku 1990 s účasťou 50,31 percenta sme však navzdory masívnym kampaniam v predchádzajúcich mestských ružomberských týždňoch neprekonali.

Zaujímam sa o Ružomberok a spoločnosť okolo nás.