Ako maľovať krajinu na plátno sa naučíte v galérii

Galéria Ľ. Fullu ponúka od 15:30 umelecky nadaným počas cyklu Večerný ateliér kurz krajinomaľby. Pod vedením lektora sa tu dá skúsiť a možno aj naučiť, aké je to maľovať obraz krajiny na plátno.