Aké je postavenie žien v ružomberskej politike?

Počas uplynulých tridsiatich rokov a ôsmich komunálnych volieb sa o post primátorky Ružomberka uchádzala len jedna žena.

Bolo to ešte v roku 1994. V poslaneckých laviciach boli ženy vždy v menšine. V súčasnom mestskom zastupiteľstve sú štyri. Ako sa im pracuje v mužskom kolektíve, ako vnímajú svoju pozíciu a prečo ich nie je pri riadení mesta viac?

Dnes už význam žien v politike na každom stupni asi málokto spochybňuje. Je prirodzené, že dodávajú politike sociálnejší rozmer a mali by ju zjemnovať (aj keď je to u niektorých poslankýň v národnej rade dosť otázne). Podľa môjho názoru sú ženy-političky trpezlivejšie a ochotnejšie hľadať kompromis. Mnohé problémy vedia vyriešiť jednoduchšie, nakoľko úlohy a povinnosti, ktoré ich sprevádzajú pri vedení domácností či výchove detí, musia riešiť mnohokrát okamžite.

V súčasnom volebnom období je v mestskom zastupiteľstve minimálny počet žien. Aj keď na kandidátskych listinách bolo zastúpenie žien v početnejšom stave, ako to bolo v nedávnej  minulosti, otázkou zostáva, prečo? Veria im menej, nevedia sa zviditeľniť, nevedia presvedčiť, že dokážu byť v politike rovnocennými partnermi?

A možno je to aj ešte stále tak trošku v zmýšľaní tak mužov, ale i žien, že prvoradou povinnosťou je predsa len starostlivosť o rodinu. História potvrdila, že sme mali a máme šikovné predstaviteľky ako bola Viera Péteriová a v súčasnosti dlhoročná obetavá poslankyňa Mária Kramárová alebo prednostka okresného úradu Anna Paráková, a ďalšie ochotné ženy, ktoré pomáhajú v rôznych komisiách pri mestskom zastupiteľstve.

Jana Halušková, poslankyňa za Polík (Smer-SD)

 

Keď chceme hovoriť o ženách v politike všeobecne, musíme zhodnotiť, že napriek širokej ponuke na kandidátkach do volieb, sa veľmi ťažko presadzujú vo výsledkoch volieb.

V komunálnej politike majú ženy tú prednosť, že tak ako majú široký záber rôznych povinností v domácnosti a v práci, dokážu ho uplatňovať aj pri veciach verejných. Už či sú to riadiace pracovníčky v mestských firmách ako je Bypo, mestská knižnica, Björnsonov dom, na mestskom úrade, v školách, škôlkach, tak i vo funkcii poslankyne v mestskom zastupiteľstve alebo – ako v minulosti – vo funkcii viceprimátorky. Sú komunikatívne, citlivé, majú zmysel pre estetiku, všestrannosť, dokážu posúdiť nielen aktuálnosť problému, ale i dôsledky pre budúcnosť. Ich racio je ako v domácnosti, tak i vo svojom obvode, v pohľade gazdinej a širokospektrálneho pohľadu pre všetky spoločenské vrstvy.

Na základe vlastných skúseností hodnotím koncepčnosť riešenia problémov v obvode, vystihnutie priorít a potrieb od detí po seniorov, od estetického cítenia po praktickú časť využitia napríklad v nových projektoch, ale i spoluprácu s kolegami.

Možno i preto voliči  dávajú dôveru už osvedčeným poslankyniam, ktoré už mali možnosť sa v obvode  preukázať svojim prístupom k riešeniu problémov občanov. Ženy zjemňujú tvrdosť politiky a sú aktívnejšie pri presadzovaní požiadaviek svojich voličov.

Zastúpenie žien je potrebné  tak vo vysokej, ako i v komunálnej politike v prospech občanov. Pokiaľ spĺňajú požiadavku odbornosti, nie sú zaťažené ješitnosťou, osobnými záujmami, nevymedzujú sa s kým chcú spolupracovať a s kým nie, a uvedomujú si, že sú tu pre všetkých občanov v prospech pozitívneho riešenia problémov.

Mária Kramárová, poslankyňa za Roveň (Smer-SD)

 

Verím, že Slovensko bude postupne nasledovať európsky trend a žien v komunálnej politike bude pribúdať. Je to dôležité kvôli vyváženosti, aby sa do politiky vnášal aj ženský pohľad a priority, ktoré muži nevidia.

Myslím, že v Ružomberku by sa mali viac angažovať ženy-matky (aj keď viem, že je to náročné zosúladiť starostlivosť o rodinu a verejnú angažovanosť), ktorým určite nie je ľahostajné, v akom prostredí vyrastajú ich deti. A to nie je len otázka ovzdušia, ale aj iných nástrah s ktorými sa spoločnosť musí vedieť jednoznačne vysporiadať.

Dôležité však je, aby sa politicky angažovali charakterní a múdri ľudia, ktorí budú odhodlaní pretvárať obce, mestá a štát tak, aby sa Slovensko stalo naozaj demokratickou krajinou.

Anna Šanobová, poslankyňa za Hrboltovú (KDH)

 

Titulná fotografia – Adriána Stolárová počas zasadnutia mestského zastupiteľstva. Foto – redakcia.

Poslankyňa za Rybárpole Adriána Stolárová (KDH) odpoveď do uzávierky neposlala.

Článok bol publikovaný v Ružomberskom magazíne číslo 3/2019.

 

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.