Aj v Liptove sú stromy a pamätníky viažuce sa k vzniku Československa

Česká organizácia pátra na Slovensku po tzv. stromoch slobody. Ide zväčša o lipy, ktoré boli vysadené pri vzniku Československa v roku 1918. Menšie háje a pamätníky viažuce sa k vzniku ČSR sú aj v Liptove.