Aj Katolícka univerzita predĺžila zrušenie prezenčnej formy štúdia

Tretí najväčší zamestnávate v meste, Katolícka univerzita, oznámila v súlade s opatreniami vlády a Krízového štábu SR, že prezenčnú formu štúdia nahrádza dištančnou až do odvolania. Viac v správe.