Prebieha územné konanie na cyklochodník od železničnej stanice po Katolícku univerzitu

Stavebný úrad začal územné konanie na stavbu cyklochodníka. Jeho trasu plánuje radnica od Železničnej stanice po Katolícku univerzitu. Výstavba by mala zahŕňať aj odpočívadlá, inštaláciu vonkajšieho osvetlenia a úpravu parkovej zelene.